دفتر نظارت و ارزیابی استان اصفهان
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
اخبار
اخبار
اخبار
اخبار
متون عمومي
متون عمومي
ورود كاربران

دوشنبه مورخ 96/01/26 گزارش تصویری برگزاری هشتمین جلسه شورای نظارت و ارزیابی استان در ستاد دانشگاه پیام نور استان اصفهان هشتمین جلسه شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان اصفهان روز دوشنبه مورخ 96/01/21در دفتر ریاست ستاد استان تشکیل و در خصوص موارد ذیل بحث و تبادل نظر شد. فرایند بررسی ارزیابی عملکرد روسای مراکز و واحدها
 
امتیاز دهی
 
 

خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما