دفتر نظارت و ارزیابی استان اصفهان
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
اخبار
اخبار
اخبار
اخبار
متون عمومي
متون عمومي
ورود كاربران

2

3
1396/3/21 یکشنبه بازدید مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان اصفهان از نحوه اجرای امتحانات دانشگاه پیام نور واحد بهارستان دکتر حبیب اللهی مدیر محترم نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان اصفهان از محل برگزاری آزمونهای الکترونیکی ((paperless و سالن برگزاری امتحانات دانشگاه پیام نور بهارستان بازدید نمود.
وی ضمن گفتگو با دکتر سقائی رئیس دانشگاه پیام نور واحد بهارستان ، مسئولین و عوامل اجرایی امتحانات ، در جریان نحوه برگزاری امتحانات قرار گرفت .
 
 
امتیاز دهی
 
 

خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما