دفتر نظارت و ارزیابی استان اصفهان
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
اخبار
اخبار
اخبار
اخبار
متون عمومي
متون عمومي
ورود كاربران
1395/2/1 چهارشنبه ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان – نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94 دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور در نظر دارد کیفیت تدریس اساتید در نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94را از طریق نظر خواهی دانشجویان در سیستم گلستان از تاریخ 4/2/95 لغایت 2/3/95 ارزیابی نماید.

 دکتر حبیب اللهی مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان اصفهان گفت : طبق تقویم آموزشی دانشگاه و در راستای اجرای بند 2 ماده 2 آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی و در جهت حفظ کرامت دانشجویان و بالابردن کیفیت آموزشی در دانشگاه از اجرای طرح  ارزشیابی اساتید از طریق سیستم گلستان خبر داد.
دکتر حبیب اللهی در این خصوص اظهار داشت:
دانشجویان دانشگاه پیام نور می توانند از تاریخ 4/2/95 لغایت 2/3/95 با مراجعه به سیستم گلستان اقدام به تکمیل فرم نظرسنجی اساتید نمایند . وی در ادامه گفت : قطعا اظهار نظر دانشجویان و اهمیت دادن ایشان به این موضوع دانشگاه را در شناسایی نقاط قوت و ضعف در عرصه تدریس اساتید یاری خواهد رساند و متقابلا دانشجویان از نتیجه این ارزیابیها بهره مند خواهند شد

فايلها
راهنماي تصويري ارزشيابي اساتيد.PNG 179.005 KB
 
امتیاز دهی
 
 

خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما