دفتر نظارت و ارزیابی استان اصفهان
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
اخبار
اخبار
اخبار
اخبار
متون عمومي
متون عمومي
ورود كاربران
1
95/9/2 سه شنبه ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان – نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور در نظر دارد کیفیت تدریس اساتید در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 را از طریق نظر خواهی دانشجویان در سیستم گلستان از تاریخ 95/9/3لغایت 95/9/30 ارزیابی نماید. بر اساس اعلام سرپرست محترم دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور  در نظر دارد  در راستای اجرای بند 2 ماده 2 آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی کیفیت تدریس اساتید در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 را از طریق نظر خواهی از دانشجویان در سیستم گلستان ارزیابی نماید. 

دانشجویان دانشگاه پیام نور می توانند از تاریخ 95/9/3 لغایت 95/9/30 با
مراجعه به سایت گلستان نسبت به ارزشیابی اساتید اقدام نمایند .
فايلها
پيوست_1_راهنماي_انتخاب_اساتيد.png 109.425 KB
پيوست_2_راهنماي_ارزشيابي_استاد_.png 191.287 KB
 
امتیاز دهی
 
 

خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما