دفتر نظارت و ارزیابی استان اصفهان
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
اخبار
اخبار
اخبار
اخبار
متون عمومي
متون عمومي
ورود كاربران
1395/2/20دوشنبه ارزشیابی اساتید – نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94 سرپرست دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور اعلام کرد در خصوص اجرای ارزشیابی اساتید در نیمسال جاری با توجه به هماهنگی های بعمل آمده با معاونت محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی ارتقاء و تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی و همچنین فرایند ادامه همکاری اساتید مدعو در نیمسال های آتی منوط به اخذ گزارش ارزیابی کیفیت تدریس از دفتر نظارت و ارزیابی می باشد.

سرپرست دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور اعلام کرد: در خصوص اجرای ارزشیابی اساتید در نیمسال جاری  با توجه به هماهنگی بعمل آمده با معاونت محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی  ارتقاء  و تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی و همچنین فرایند ادامه همکاری اساتید مدعو در نیمسال های آتی منوط به اخذ گزارش ارزیابی کیفیت تدریس از دفتر نظارت و ارزیابی می باشد.

لذا با توجه به اهمیت موضوع اساتید محترم  دانشجویان را نسبت به انجام ارزشیابی مذکور در سیستم گلستان از تاریخ 4/2/95 لغایت 2/3/95 ترغیب نمایند.

بدیهی است عواقب ناشی از عدم وجود گزارش ارزشیابی مذکور در سیستم گلستان متوجه اساتید محترم خواهد بود.

 

 

 
امتیاز دهی
 
 

خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما